LVRU


MEKLĒŠANA
PREČU KATEGORIJAS
KONTAKTI

Jūnija mēnesī  pārceļamies uz jaunām telpām, tāpēc šajā periodā pasūtījumus pieņemam tikai mūsu interneta veikalā www.kaminiplus.lv 

Tālr. +371 28662412
(Lūdzu zvanīt darba laikā)

e-pasts: [email protected]

www.KaminiPlus.lv

Darba laiks: 

 
P - 10:00-16:00 
O - 10:00-16:00
T - 10:00-16:00 
C - 10:00-16:00 

P - 10:00-16:00
S - Slēgts 

SV - Slēgts

 
SĀKUMS     LIKUMDOŠANA , SPĒKĀ ESOŠIE NORMATĪVIE AKTI, PAPILDUS INFORMĀCIJA
Nosaukums: Papildus informācija par skursteņa velkmi un tās problēmu risinājumiem.
Apraksts: Skurstenis un velkme.

Kas ir skursteņa velkme? .
• Velkme kamīnā ir vissvarīgākais process, bez kura normāla malkas sadegšana vienkārši nav iespējama. Velkme nepieciešama lai gaiss nonāktu degšanas kamerā ( kurtuvē) un pēc tam sadegušās dūmgāzes tiktu izvadītas caur skursteni ārā. Velkmi kamīnā var salīdzināt ar elpošanu - kā cilvēks nevar iztikt bez elpošanas, tā arī kamīns nevar iztikt bez velkmes. Tāpēc katra kamīna galvenais elements ir pareizi izbūvēts skurstenis. Tas nozīmē pareizu šķērsgriezuma laukumu vai diametru, garumu, hermētiskumu, apkures ierīces pieslēgumu. Velkme skurstenī , atkarībā no ļoti daudziem faktoriem , var būt gan stipra, gan vāja. Ja velkme būs par stipru, tiks patērēts neekonomiski liels daudzums kurināmā un liels siltuma daudzums izkries no telpas skurstenī ( telpai tiks atdots ļoti mazs siltuma). Jav velkme būs vāja, kamīns dūmos, sadegšanas process nebūs kvalitatīvs, kā rezultātā apkures ierīce ātri apaugs ar sodrējiem, stikls būs aizkvēpis, atdotais siltuma daudzums nepietiekams, pa dūmvadu būs redzami melni dūmi . Svarīgi atcerēties – velkmi rada skurstenis , nevis apkures ierīce!

Kas rada velkmi?
•Uguns kurtuvē uzkarsē dūmgāzes, tās izplešas, kļūst vieglākas un ceļas uz augšu. Tāpēc jo augstāka temperatūra būs dūmgāzēm, jo labāka būs velkme. Attiecīgi tas nozīmē temperatūru starpību - jo lielāka būs šī starpība starp dūmgāzu temperatūru un āra gaisu, jo labāka būs velkme. Šī iemesla dēļ bieži jau siltākā laikā ( gan vasarā, gan arī pavasarī un rudenī) var būt stipri apgrūtināta kamīna iekuršana un darbība. Gandrīz neiespējama tā būs, ja ārā būs siltāks , nekā telpā.

Nepieciešamais gaiss degšanai.
• Lai rastos velkme un kamīns labi darbotos ir nepieciešams gaiss degšanai ( slēgta tipa kamīniem 30-60m3/studā , atvērtiem kamīniem , atkarībā no lieluma, pat 8-10 reizes vairāk, sākot no 300m3/stundā ).
Bieža problēma rodas, kad nomainot mājai logus uz jauniem, kamīns pārstāj darboties. Tas tādēļ, ka caur vecajiem logiem notika gaisa infiltrācija un gaiss degšanai pietika ( gaisa ieplūšana telpā), savukārt jaunie logi vairs gaisu cauri nelaiž. Parasti pazīmes ir tādas, ka bez loga atvēršanas kamīnu nav iespējams iekurināt.

Velkmes galvenais elements- skurstenis.
• Pareiza skursteņa konstrukcija nodrošina labu velkmi. Pareizam skurstenim jābūt:
*Ugunsdrošam , pilnībā hermētiskam, pie viena dūmkanāla drīkst būt pievienota tikai viena apkures ierīce.
*Minimālajam skursteņa garumam jābūt 5m ( mērot no kurtuves ārdiem līdz skursteņa galam)
*Virs jumta tam jābūt minimāli vismaz 50 cm , bet akarībā no atrašanās vietas no kores eksistē noteikti izmēri : diapazonā līdz 1,5m mērot pa horizontāli dūmvadam jābūt vismaz 50cm virs kores. Ja attālums no kores ir 1,5m līdz 3m, tad skursteņa augstumam jābūt vismaz vienā līmenī ar kori. Lielākā attālumā par 3m , skurstenis drīskt būt 10º zemāks mērot no kores līnijas.
*Kamīniem skursteņa kanāla šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 300cm2 ( vai d.200mm), mazākām krāsnīm un kamīniem , kuru izvades laukums mazāks par 250cm2 , dūmkanāla šķērsgriezums nedrīkst būt mazāks par 175cm2 ( vai d.150mm).
-------------------------------------------------------------------
Galvenie iemesli kāpēc kamīns nevelk / Risinājumi

1. Kļūdas kamīna lietošanā:

- Mitra malka : rada vairāk dūmu, nekā skurstenis var aizvadīt, deg ar zemu temperatūru, tādā veidā skurstenī neveidojas pietiekami spēcīga velkme., kamīna stikls aizkvēpst
+ Risinājums: izmantot sausu, skaldītu lapu koku malku, kas žāvēta nojumē vismaz 1 gadu ( ar mitruma procentu līdz 20% )

- Kamīna durvis tiek atvērtas par ātru, netiek atvērts šīberis un gaisa padeve
+ Risinājums. Pirms atvērt kamīna durvis, vienmēr atveriet kamīna šīberi, tad atveriet gaisa padevi kurtuvē, kamīna durvis atveriet lēni sākumā mazliet paveriet , lai gaiss iekļūst kurtuvē, tad lēni atveriet līdz galam. Neveriet kamīna durvis strauji un ātri!

- kamīna durvis tiek turētas vaļā degšanas sākumā, vai kad atkārtoti piekrauta malka
+ Risinājums. Iekurot kamīnu pašā sākumā , aizveriet durvis bet ne līdz galam, atstājot sākotnējā ciklā tās nedaudz piepavērtas uz apmēram 5 minūtēm, lai kurtuvē tiek vairāk gaisa , lai malka ātrāk aizkuras un ātrāk uzsilst skurstenis. Pēc tam aizveriet durvis, turot atvērtu gaisa padevi. Tiklīdz malka ir labi iekūrusies, variet pieregulēt gaisa padevu uz mazāku.

- Pārāk liels koksnes daudzums kurtuvē: malka nepaspēj aizdegties ar pietiekamu temperatūru
+ Risinājums. Sākuma iekurināšanai izmantojiet smalkāk saskaldītas pagales, savukārt atkartotai ielādei jau variet izmantot rupjāk skadītās pagales.

2. Kļūdas ventilācijas sistēmā vai apkārtējās vides ietekme:

- Kamīnā veidojas atgriezeniskā vilkme , kas parasti veidojas no nepietiekamas gaisa pieplūdes un pastiprinot to ar piem. virtuves nosūcēja izmantošanu .
+ Risinājums. Ierīkojiet gaisa pieplūdi logos vai sienā. Ja iespējams ierīkojiet gaisa padeves sistēmu kamīna kurtuvei. Lai pārbaudītu vai trūkst gaisa kamīnam ( ja velkme ir uz otru pusi , atgriezeniskā velkme)- atveriet logu. Ja gaisa plūsma aiziet skursteņa virzienā, tātad trūkst gaisa telpā.

- Nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmē un mainoties vēja plūsmai, kamīns nevelk.
+ Risinājums. Var gadīties ka mainoties vēja virzienam ap mājas jumtu veidojas vēja virpuļi , kas spiež gaisu atpakaļ skurstenī. Kā arī gaisa spiediena plūsma telpā veidojas nevis pret kamīnu, bet uz pretējo pusi, veidojot negatīvu spiedienu. Šādā situācijā palīdzēt var tas , ja atver logu vēja pusē . Vēja ietekmē telpā veidosies paaugstināts spiediens, kas ļaus gaisam virzīties uz skursteni.

- Vēja iedarbība , problēmas no apkārtējās vides. Velkmes traucējumus var izraisīt apkārt ēkai augoši lieli koki , blakus esoši augstāki jumti vai mājas.
+ Risinājums . Šo problēmu parasti var atrisināt, izveidojot garāku skursteni. Situācijā , kad nepalīdz arī pagarināts skurstenis, uz skursteņa gala jāuzstāda dūmu ventilators. Dūmu ventilators nodrošinās patstāvīgu velkmi neatkarīgi no laikapstākļiem vai apkārt esošajām ēkām.

3. Kļūdas skursteņa izbūvē:

- Skurstenis ir pārāk īss lai nodrošinātu pietiekamu velkmi.
+ Risinājums. Pagariniet skursteni līdz nepieciešamajam garumam.

- Skursteņa garums attiecībā pret jumtu vai kori nav pietiekams.
+ Risinājums. Pagariniet skursteni līdz nepieciešamajam garumam. Ja skurstenis ir par zemu, var veidoties nepareizas aerodinamiskas plūsmas, kā rezultātā vēja iedarbībā skurstenī gaisa plūsma tiek pūsta iekšā. Pareiza skursteņa izbūves gadījumā vējš pastiprina velkmi, nepareiza – bloķē.

- Auksts, mitrs skurstenis. Nav velkmes
+ Risinājums. Sezonas sākumā, kad kamīns nav ilgi kurināts, skurstenis ir auksts un mikls. Kamīnu būs vieglāk iekurināt, ja skurstenī novieto skaliņus un aizdedzina. Tas ātrāk uzsildīs skursteni un veidosies velkme. Var mēģināt kamīnā kurināšanas sākumā iekurt saburzītu neglancētu avīžpapīru, tas radīs ātrāku un straujāku dūmgāzu temperatūras paaugstināšanos un var palīdzēt ātrāk atjaunot labu velkmi.

- Skursteņa jumtiņš traucē velkmi.
+ Risinājums. Par zemu izveidots vai ar dziļu paaugstinājumu izveidots jumtiņš noteikti var traucēt skursteņa darbībai . Zemāks jumtiņš spiedīs dūmus uz leju un smērēs skursteņa augšdaļu. Jumtiņa apakšai jābūt plakanai, lai dūmgāzes neveidotu virpuļus un netraucētu velkmi. Jumtiņa augstumam jābūt aptuveni pusotras reizes lielākam nekā skursteņa diametram.

- Pievienošanas caurulēm pārāk daudz līkumi vai garš horizontālais posms.
+ Risinājums. Veidojot pieslēgumu skurstenim centieties lai apkures ierīce atrastos iespējami tuvāk skurstenim un pievienojuma caurules būtu pēc iespējas īsākas, izvairieties no asiem 90º līkumiem un garākiem horizontāliem posmiem.

4. Kļūdas skursteņa uzturēšanā/ apkopē:
- Ar sodrējiem aizaudzis skurstenis un/vai dūmu pievadcaurule.
+ Risinājums. Skursteņi ir jātīra atbilstoši MK izdotajiem Ugunsdrošības noteikumiem Nr.238. Laicīgi iztīrīts dūmvads mazina ugunsgrēka izcelšanās risku un uzlabo kamīna velkmi.

P.S. Šīs rekomendācijas var palīdzēt atrisināt problēmas, ja skurstenim ir pieslēgts rūpnieciski ražots malkas kamīns vai krāsns ar durvīm, kas atbilst Eiropas Savienības standartiem. Rekomendācijas neattiecas uz nepareizi uzmūrētu atvērta tipa kamīnu.
Atgriezties veikalā          Grozā
undefined